MÁY HÚT BỤI LỐC XOÁY AMANO IS-15

MÁY HÚT BỤI LỐC XOÁY AMANO IS-15.

50% bụi trở lên được tách bằng dòng xoáy lốc xoáy trước khi đi qua bộ lọc.

Do đó, tải của bộ lọc sẽ thấp và làm cho tuổi thọ của bộ lọc kéo dài hơn.

Liên hệ báo giá: 0912.39.73.79
Liên hệ tư vấn
Danh mục: